Fundusze Europejskie

UE Logo

W związku z planowanym do realizacji projektem pt. „Zakup linii technologicznej do produkcji wysokojakościowych etykiet, w tym z cyfrowym zabezpieczeniem UV” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”
Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej

ogłaszamy następujące zapytanie ofertowe:
---Treść zapytania ofertowego z dnia 30.06.2016---
---Rostrzygnięcie zapytania ofertowego---
---Treść zapytania ofertowego nr 002 z dnia 19.08.2016---
---Rostrzygnięcie zapytania ofertowego---

Cele Projektu oraz planowane efekty jego wdrożenia:
Celem głównym przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Flexolabels Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji wysokojakościowych etykiet o wysokim stopniu zabezpieczeń.
Do realizacji celu głównego prowadzić będą następujące cele szczegółowe:
 • prowadzenie działalności w oparciu o najnowocześniejsze i innowacyjne technologie
 • wykorzystanie zakupywanej linii technologicznej do produkcji etykiet zabezpieczonych cyfrowo
 • wpisywanie się w potrzeby odbiorców końcowych, w szczególności w zakresie produkcji zabezpieczonych etykiet wysokojakościowych
 • minimalizacja odpadów surowcowych poprzez korzystanie z innowacyjnego modułu VARILANE
 • zmniejszenie kosztów produkcji w oparciu o całkowitą redukcję odpadów po i śródprodukcyjnych
 • dalsza ekspansja rynków zachodnich

  Planowany do realizacji projekt w pełni wpisuje się w cele osi priorytetowej 1, w tym w szczególności cel: zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP oraz zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP, a także w cel działania 1.5.A - Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP.
  W wyniku realizacji przedsięwzięcia przedsiębiorstwo Flexolabels Sp. z o.o. w swojej podstawowej działalności będzie wykorzystywało innowacyjną technologię produkcji etykiet z wykorzystaniem modułu VARILANE. Taka linia technologiczna nie jest w chwili obecnej używana przez żadnego z producentów etykiet wysokojakościowych działających na rynku polskim.
  Wnioskodawca kupując linię technologiczną wyposażoną w innowacyjny moduł VARILANE, bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP.
  Ponadto w wyniku realizacji przedsięwzięcia, Wnioskodawca będzie miał możliwość produkcji etykiet z zabezpieczeniem cyfrowym, które podobnie jak pozostałe produkty będzie kierował nie tylko na rynek polski ale i za granicę, tym samym zwiększając poziom handlu zagranicznego w sektorze MSP.

  Przedmiotem projektu jest zakup linii technologicznej do produkcji wysokojakościowych etykiet z cyfrowym zabezpieczeniem UV wraz z użyciem znaczników zwanych dalej „taggerami” wykrywalnymi za pomocą specjalistycznych detektorów.
  Realizacja zadania w takim zakresie jest wynikiem analizy potrzeb odbiorców Wnioskodawcy oraz jego samego. Analiza ta wykazała, że aby pozostać podmiotem konkurencyjnym na rynku etykiet należy rozbudowywać swój park maszynowy o najnowocześniejsze linie technologiczne, które nie tylko wpiszą się w wymagan0ia rynku w zakresie produktów ale również korzystnie wpłyną na proces produkcji z punku widzenia Wnioskodawcy. Wśród potrzeb najczęściej zgłaszanych przez ostatecznych odbiorców Wnioskodawcy można wymienić:
 • najwyższa możliwa do uzyskania jakość (wysoka rozdzielczość, dokładność detali, pełna paleta barw itp.)
 • pełna indywidualizacja zamówień
 • możliwość zamawiania krótkich partii wydruków
 • stosowanie rozwiązań niestandardowych (stosowanie zabezpieczeń).

  Potrzeby Wnioskodawcy są związane z potrzebami klientów, jednak te, generują dodatkowe czy też zwiększone koszty produkcji. Stąd też Wnioskodawca wśród swoich potrzeb wymienia konieczność zmniejszenia kosztów produkcji, w tym w szczególności kosztów materiału.
  Odpowiedzią na większość wymienianych potrzeb jest niniejsza inwestycja. W efekcie realizacji przedsięwzięcia, przedsiębiorstwo Flexolabels zostanie wyposażone w innowacyjną linię technologiczną typu XEIKON do produkcji w trybie druku cyfrowego wysokojakościowych etykiet, wyposażoną w innowacyjny moduł VARILANE optymalizujący koszty w zakresie zużycia materiałów.
  Odbiorcami projektu będą obecni i przyszli klienci Flexolabels Sp. z o.o., którzy zainteresowani będą etykietami wyposażonymi w cyfrowe zabezpieczenie UV oraz specjalistyczne znaczniki „taggery”.

  Ostateczna wartość projektu:
  2.020.000 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich:
  697.200 PLN

 • O nas

  Szanowni Państwo, Drodzy Klienci!
  Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę naszej firmy.
  Zaopatrujemy firmy w: Niemczech, Austrii, Norwegii, Szwecji, Danii, Polsce.
  Dynamiczny rozwój naszej firmy jest wynikiem prostych zasad, dzięki którym możemy służyć naszym klientom:
  - Przejrzystość
  - Niezawodność
  - Elastyczność
  - Szybkie decyzje

  Pracujemy wyłącznie na surowcach wiodących światowych producentów. Nasze maszyny produkują wysokiej jakości etykiety oferując różne rozwiązania technologiczne:

  - Druk wielokolorowy, druk dwustronny, druk od strony kleju
  - Druk na kartonach i ultraciekich materiałach
  - Lakierowanie UV i dyspersyjne na całości etykiety oraz wybiórczo (połysk i mat)
  - Specjalne farby do druku termotransferowego
  - Laminowanie
  - Folie holograficzne
  - Farby światło i termoczułe
  - Złocenie (złoto i srebro)

  - Wiele lat doświadczeń, setki zadowolonych klientów
  - Szeroka gama produktów => pełna obsługa klienta w zakresie etykietowania produktów
  - Działania zorientowane na klienta => nowe technologie
  - Szeroka gama wykrojników i walców drukowych => niższe koszty i krótszy czas dostawy
  - Oznakowanie wyrobów zgodnie z życzeniem klienta
  - Własne DTP (pracownia graficzna)

  Najważniejszym celem Firmy FLEXOLABELS Sp. z o.o. jest świadczenie usług najwyższej jakości, spełniających wymagania i oczekiwania Klientów przy poszanowaniu środowiska naturalnego i obowiązującego stanu prawnego. Aby to osiągnąć, działalność Firmy opiera się na Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001 i ISO 14001.

  Dążymy do świadczenia najwyższej jakości usług wobec Klienta, do najwyższej jakości pracy i samodoskonalenia się naszych Pracowników jak i najwyższej jakości w relacjach Organizacji jako Pracodawcy wobec jej Pracowników. Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej Firmy, deklarujemy:
  - wdrożenie i utrzymywanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 oraz Środowiskowego wg ISO 14001
  - ciągłe doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Firmie
  - ciągłą poprawę działań środowiskowych Firmy
  - postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w działalności Firmy
  - zapobieganie zanieczyszczeniom
  - racjonalne wykorzystywanie i oszczędzanie wody, energii i paliw
  - minimalizowanie zużycia substancji niszczących warstwę ozonową
  - gospodarkę odpadami zgodną z obowiązującym stanem prawnym w zakresie ochrony środowiska naturalnego
  - minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych
  - zachęcanie dostawców i podwykonawców, aby uświadomili sobie swoją odpowiedzialność za środowisko, wdrażali własne programy jego naprawy i stosowali politykę zrównoważonego rozwoju
  - szkolenie Pracowników celem poznawania i zmniejszania negatywnego wpływu Firmy na stan środowiska

  Niniejsza polityka jest znana i dostępna dla wszystkich Pracowników Firmy.

  Czy możemy Ci pomóc?


  Skontaktuj się z nami!

  (Proszę wypełnić pola oznaczone gwiazdką * )

  Flexolabels Sp. z o.o.

  Adres:

  Paprotna 8 | 51-117 Wrocław | Poland

  Kontakt:

  +48 71 757 49 50

  E-Mail:

  biuro@flexolabels.pl

  Flexolabels.de